Zorgaanbieders

Bent u zelfstandig gevestigd als zorgaanbieder, gericht op jeugd en wilt u graag in contact komen, met mensen, die op zoek zijn naar particulier zorgaanbod, dan kunt u zich hier aanmelden. Uw gegevens worden geraadpleegd als er een vraag is. Wilt u voorrang krijgen, word dan service-abonnee.

Jeugdmaatwerk is vooral op zoek naar maatschappelijk betrokken particuliere jeugdzorgaanbieders, die een praktische bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problematiek van wachtlijsten en langs elkaar heen werkende instanties. Met hun aanbod hopen ze te voorkomen dat kinderen later zorg krijgen dan wenselijk is. De deelnemende zorgaanbieders geloven in het belang van eigen kracht van de zorgvrager. Het gaat er om dat deze de regie (weer) krijgt over zijn of haar eigen leven en ervoor kiest problemen op te lossen in plaats van zich als hulpeloos slachtoffer op te stellen. 

U wilt graag in de picture?
U begint net als zelfstandige of kunt nog wel wat klanten gebruiken. Jeugdmaatwerk kan u attenderen op mogelijkheden en u in contact brengen met verschillende netwerken, die voor u interessant kunnen zijn. >>>