Meetup
voor aanbieders in de zorg, schuldhulpverlening en coaching

Twee keer per jaar komen zorgaanbieders en coaches bij elkaar voor een meetup in Alkmaar in de Ondernemerstuin in de Beverskoog, in samenwerking met Miss Green Business. Doelgroep is iedereen, die regulier, particulier of vrijwillig betrokken is bij deze vorm van dienstverlening. Deelname is kosteloos. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Tijdens de meetup gaan de deelnemers in kleine groepen in verschillende rondes met wisselende samenstelling met elkaar in gesprek. Doel is elkaar leren kennen - met mogelijke samenwerking tot gevolg, ervaringen uitwisselen en brainstormen over onderwerpen waar men mee te maken heeft.

Particuliere zorgaanbieders kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Zich meer profileren kan ook. Exclusief voor Serviceleden wordt er in principe maandelijks ffbijpraten georganiseerd

voorjaar 2019 19:30-21:30
De Ondernemerstuin, Berenkoog 35, 1822 BH Alkmaar
Inschrijven mailinglist via het formulier
Inschrijven voor de betreffende meetup via adm @ jeugdmaatwerk.nl