Coachtafel

Kennismaken en samenwerken

Twee keer per jaar wordt er een meetup georganiseerd, waar men in kleine roulerende groepen met elkaar van gedachten kan wisselen. Hieraan kunnen ook zorgaanbieders en coaches buiten de vaste groep deelnemen. Graag zelfs! Doel van de Meetup is mensen met verschillende expertises met elkaar in contact te brengen, zodat ze kunnen ontdekken of ze elkaar kunnen aanvullen: reguliere en particuliere professionals, maar ook mensen uit het informele netwerk.

Wilt u desgewenst gesprekken voeren met hulpvragers en uw berichten laten plaatsen in de nieuwsbrief om zich zo te kunnen profileren, dan kunt u zich aansluiten bij de groep serviceleden.

www.coachtafel.nl