Zo is het gegroeid

In 2006 ben ik gestart met Jeugdmaatwerk, gericht enerzijds op jeugd en hun ouders, anderzijds op particuliere zorgaanbieders. Doel vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Inmiddels is het accent breder, niet meer alleen op jeugd. En de particuliere zorgaanbieders, schuldhulpverleners en coaches probeer ik ook in contact te brengen met reguliere aanbieders en met de vrijwillige hulpverlening.

Onder de noemer Samen Werken Zorgen ben ik gestart met de Zorgwerktafel, gericht op mensen die een vraag hebben. Met de Coachtafel organiseer ik bijeenkomsten voor de verschillende aanbieders.

Klariet Bolle

 

 

Teruggebracht tot de kern