Jeugdparticipatie

De basis van Jeugdmaatwerk
Jeugdmaatwerk is gebaseerd op het besef dat het essentieel is om jongeren serieus te nemen. Om hen actief te betrekken bij een oplossing voor hun problemen. Maar jongeren zijn meer dan hun problemen! Ze bekijken de wereld anders dan ouderen. En ze zijn experts in de tijd waarin ze opgroeien. Ouderen kunnen hen ondersteunen door vragen te stellen. Dat houdt hen beiden scherp.

Op twitter @jongeren vermeld ik activiteiten van Jeugd- en Jongerenraden.

www.jeugdparticipatie.net