Netwerktafel

Zo kun je elkaar ontmoeten en in gesprek gaan
De Netwerktafel wordt uitgevoerd volgens een vast format.
In de eerste plaats bij de meetup voor coaches en zorgaanbieders.

Het format komt ook terug bij het Stamtafelgesprek en de Culturentafel

www.netwerktafel.nl