Samen Werken Zorgen

Samenwerken door vragers en aanbieders, maar ook door aanbieders onderling.
Samen! Want de hulpverlening is allang niet meer alleen iets van professionals. Veel kleine vragen zijn simpel op te lossen door familie, buren, vrienden en vrijwilligers. Kleine vragen, maar vaak met een grote impact.
SamenWerken ook tussen professionals onderling. Aan de Coachtafel kunnen formeel en informeel elkaar ontmoeten zodat ze elkaar zonodig weten te vinden.
Werk en Zorg: de twee ingangen van de Zorgwerktafel, die mensen (kunnen) benutten om hun probleem op te lossen. Overigens kunt u met alle vragen komen, die te maken hebben met uw welzijn. Eenzaamheid is bijvoorbeeld zowel gevolg als oorzaak van problemen. Hetzelfde geldt voor geldproblemen.

Samen impliceert ook gebruik te maken van elkaars mogelijkheden door te delen, ruilen en consuminderen op gebieden, die voor mensen individueel kunnen verschillen. Kijk onder links welke initiatieven er inmiddels al zijn!

www.samenwerkenzorgen.nl